Departamente

Asistență socială

Program lucru: 07-15
Descriere: Prestații sociale
Responsabili:
  1. DRAGAN IOANA-CRINA

Camera: Asistenta Sociala
email: asistenta_sociala@primariazagra.ro
telefon: fax:0263-384209

Birou agricol

Program lucru: 08:30-16:30
Descriere: Registru Agricol
Responsabili:
  1. BALAI OVIDIU-LAZAR

Camera: Birou Agricol
email:
telefon:

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Program lucru: 7 - 15
Descriere: Administrarea situațiilor de urgență
Responsabili:
  1. ZINVELI GAVRILA

Camera: 2
email:
telefon: 0760241950

Impozite și taxe

Program lucru: 08:30-16:30
Descriere: Casierie
Responsabili:
  1. BRICI TANASA
  2. MANLUP POMPEI

Camera: Casierie
email:
telefon: 0760241952 ,

Cadastru și situații de urgență

Program lucru: 07-15
Descriere: Activități de cadastru și emiteri autorizații de construire
Responsabili:
  1. FLAMIND DOREL

Camera: Cadastru
email:
telefon: 0760241951

Contabilitate

Program lucru: 08:30-16:30
Descriere: Efectuarea de incasari și plați în numele Consiliui Local Zagra
Responsabili:
  1. DRAGAN ION

Camera: Contabilitate
email:
telefon: 0760241953

Registratură

Program lucru: 8-16
Descriere: Asigură circulația documentelor
Responsabili:
  1. MIHAIANU ION

Camera: 2
email:
telefon: 0763601267

Achiziții publice

Program lucru: 08:30-16:30
Descriere: SEAP
Responsabili:
  1. CEUCA IOAN

Camera: Achiziții Publice
email: achizitiipublice@primariazagra.ro
telefon: 0760241947

Ultimele anunțuri anuntanuntanuntanuntanuntvezi toate anunțurile Link-uri utile Presedentia RomanieiGuvernul RomanieiParlamentul RomanieiPrefecturaConsiliul JudeteanFonduri Sapard