Scurt istoric

Ținutul Năsăudului a constituit o particularitate în ansamblul istoriei Transilvaniei din toate punctele de vedere și s-a bucurat de un interes deosebit în istoriografia românească. Cărți, reviste de istorie au consacrat numeroase pagini  istoriei ținutului militarizat de habsburgi, tradiției culturale sau civilizației locului.
Zagra reprezintă în această zonă nu numai o comună, ci în egală măsură un ținut istoric ce a favorizat solidaritățile umane, sociale, politice, habitatul și locuirea timpurie, așezările, adecvându-se unui relief, nu întotdeauna favorabil traiului uman.  Locul în care și-au construit așezările constituie un adăpost prielnic în calea primejdiilor care amenințau locuitorii zonei.
Istoria Zăgrii, din timpuri străvechi până azi ne oferă argumente pentru ceea ce suntem, constituind un fragment al memoriei colective, pe care locuitorii acestui ținut și-au cultivat-o cu o remarcabilă consecvență și cu devotament pentru înaintașii care au clădit rosturile lumii de aici.
Iar Zagra a avut o strălucită pleiadă de înaintași, care s-au afirmat în viața științifică sau culturală, în spațiul public, prin  atașamentul pentru locurile natale printr-o strălucită operă și activitate.
Un micromedalion ar cuprinde pe : Basiliu Bașotă, Ioan Corbu, Victor Corbu, poetul țăran Ipate Dâmbu, Nicolae Drăganu, Ioan Găvrilaș, Ioan Marian, Iuliu Morariu, Victor Onișor și marea personalitate a revoluției de la 1848/1849 Atanasie Moț Dâmbu.
Apariția și răspândirea așezărilor omenești pe Valea Zăgrii datează de epoci îndepărtate (urme neolitice, dacice, romane)
Cel mai vechi document, care din păcate nu se păstrează, în care se menționează numele localității Zagra, este cel din anul 1245, se păstrează însă documentul din 1440.
Poienile Zagrei este menționat ca localitate în 1548, iar în 1695 satele Găureni și Suplai. 
Numele satelor din Valea Zăgrii sunt în legatură cu poziția, aspectul sau o altă particularitate a locului; peste deal (Zagra), poiana-poieni (Poienile -Zagrei), găureni (Găureni - Alunișul), sub plai ( Suplai)
Zagra, Poienile, Suplaiul si Alunișul se remarcă, ca puternice așezări încă din evul mediu. Ele participă la revolta Districtului Românesc din anii 1755-1762 împotriva magistratului bistrițean fiind conduse de oameni, precum Costea sau primari, precum Ilie Zinveli, Dumitru Zinveli sau Costan Lehaci. 
In timpul regimului militar de graniță (1764-1851), Zagra a fost sediul Campaniei a XI – a, care participă la revolta din 10 mai 1763. Alături de eroul martir Tănase Tudoran, Man Grigore a fost executat prin spânzurătoare, iar Ioan a Petri, Dâmbu Alexa, Vasile Zinveli și Samoilă Finigar au fost pedepsiți la bătaia cu vergi.
Zăgrenii au participat și la razboaiele Imperiului Habsburgic, pagina lor glorioasă fiind participarea la luptele din 1796 de la Arcole, Rivoli, Lodi împotriva Franței și a generalului Napoleon Bonaparte.
Revoluția de la 1848/1849 marchează unul dintre cele mai importante momente ale istoriei moderne. Acum se remarca o figură importantă a grănicerilor zăgreni și anume locotenetul Atanasie Moț Dâmbul - luptător pentru apărarea drepturilor românești din satele ținutului Chioarului -Maramureș. Acest ilustru luptător a fost supranumit de posteritate   „Craiul Munților Țibleș”.
O semnificație aparte o are participarea locuitorilor Vaii Zăgrii la cele doua războaie mondiale.
Peste 300 de zăgreni au luptat pe fronturile de luptă din care peste 100 nu s-au mai întors, căzând la datorie.
In 1918 jertfele lor au fost încununate de realizarea marii uniri și de participarea reprezentanților la Marea Adunare de la Alba Iulia.
Pentru Unire au votat Nicolae Drăganu și Victor Onișor din Zagra, iar pe Câmpia Libertății, delegația locuitorilor Văii Zăgrii a fost condusă de țăranul locotenent din Poienile - Zagrei, Liviu Rusu.  
 După cel de al doilea război mondial în perioada regimului comunist a lui Gheorghe Gheorghiu - Dej  și a regimului naționalist –comunist a lui Ceaușescu, comuna a rămas necooperativizată, dar i s-au impus contribuții obligatorii la produse agricole (cote), acest lucru ducând la sărăcirea populației și la plecarea populației tinere spre zonele industriale din județ sau țară.
După evenimentele din 1989, comuna își urmează cursul firesc al istoriei sale.
Comuna Zagra s-a numărat și se numără și astăzi printre comunele fruntașe din străvechea țară a Năsăudului.
Ultimele anunțuri anuntanuntanuntanuntanuntvezi toate anunțurile Link-uri utile Presedentia RomanieiGuvernul RomanieiParlamentul RomanieiPrefecturaConsiliul JudeteanFonduri Sapard