Localizare

»Așezare

Comuna Zagra este aşezată în partea de N-V a județului Bistrița-Năsăud, situată între paralela de 47 grade 31 minute și paralela 47 grade 30 minute  latitudine nordică și meridianul 24 grade 15 minute.


»Relief

Comuna Zagra este situată în zona de munte, pe versantul vestic al Carpaților Orientali, la sud de  Munții Tiblesi. Satele se întind în lungul văilor, pe platouri și culmi domoale(Valea Zagrii, Valea Alunișului, Valea Măgurii). Principalul curs de apă este valea Zagrii care se varsă în Someș în dreptul localității Mocod.

Altitudine:

    SUPLAI       640m față de nivelul mării

    POIENILE ZAGREI 490   

    ZAGRA                       395m

    ALUNIS                       505m

    PERISOR                   525m

Are o suprafaţã de 12.600 ha 


»Clima

Clima este temperat continentală.


»Flora și fauna

Specifică zonei de munte.»Vecini

Nord - Județul Maramures

Est  - satul Bichigiu ,comuna Telciu

     - comuna Runcul Salvei

Sud  - comuna Nimigea

     - comuna Chiuza

Vest - comuna Spermezeu

     - comuna Tirlisiua


»Distanțe față de orașe

ZAGRA - BISTRITA   48 km

ZAGRA - NASAUD    24 km

ZAGRA - BECLEAN   32 km


»Rețele de comunicație

Șosele

DJ 172 ZAGRA SUPLAI în lungime de   14 km

DC39 MIRES - PERISOR                      10 km

DC40 ZAGRA - ALUNISUL                      8 km


»Componența comunei

satul Zagra număr de 1191 de locuitori

satul  Poienile Zagrei       1000     

satul Suplai                      742     

satul Perisor                     584     

satul Alunisul                   264     


»Obiective turistice

1. Munții Tibles cu vârfurile Tibles, Bran și Arcer

    Aparțin lanțului eruptiv, constituind sectorul de sud al grupei nordice formată din munții :Oaş, Gutâi  şi Țibleș. Sunt cuprinşi între Valea Bradului (Lăpuș) și Valea Sălăuței.

Culmile Munților  Țibleș au  înălțimi cuprinse între 1250- 1500m. Piscul cel mai înalt este Țibleșul  de 1839m, îngemănat cu alte două piscuri Arcerul și Branul. Culmea principală a munților este Arcer – Ţibleş – Bran din care pornesc mai multe culmi secundare cum ar fi : Culmea Ţibleş – Păltiniş, care se ramifica în Piciorul Zimbrului şi Dealul Arşiţei , Culmea Arsuri- Magura Neagra- Ţicla.

În cea mai mare parte Ţibleşul și obcinele sale sunt împădurite cu codrii de fag și conifere deasupra cărora se întind pășunile alpine. Accesul spre Munții Ţibles se realizează de la Mocod, pe drumul judeţean care străbate microdepresiunea Zagra, Poienile Zagrei şi Suplai. Pe munte sunt marcate puţine trasee turistice ,putând spune că Ţibleşul este nevalorificat turistic , cu toate că are un potenţial rar întâlnit în munţii vulcanici.

2. Biserica de pe Pod din 1778 care se află în Zagra

    Biserica de pe Pod este construită  în anul 1785, fiind cuprinsă în lista monumentelor istorice. Se stie că biserica a fost iniţial construită în satul Perişor de unde în anul 1936 a fost cumpărată de către Gavrilă Onişor  din Zagra , cu suma de 10000 lei. Biserica a fost transportată şi reconstruită pe Pod în localitatea Zagra , cu scopul de a fi folosită în viitor ca biserică mănăstirească.

Construcţia a fost realizată din lemn de stejar în stilul bisericilor maramureşene, încheieturile bârnelor fiind făcute în « cetori ». Interiorul este compartimentat în naos, pronaos şi altar.  In biserca nu se află obiecte de patrimoniu cu valoare artistica sau istorică.

3. Biserica veche din Suplai

    Acest sfânt lăcaş a fost clădit în anul 1711 şi poartă hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. A fost clădit din lemn cu temelia din piatră în stil românesc, iar pe la mijlocul sec. al XIX-lea i s-a adăugat turnul din piatră şi a fost tencuită  în exterior. Pictura interioară datează tot de la mijlocul sec. al XIX lea  şi este executată din pânză de sac aplicată pe lemn. In prezent este biserică monument istoric şi se află în grija Protopopiatului Ortodox Român din Năsăud.

4. Lacul  "La lac"

5. Rapa Bohaitorii 
Ultimele anunțuri anuntanuntanuntanuntanuntvezi toate anunțurile Link-uri utile Presedentia RomanieiGuvernul RomanieiParlamentul RomanieiPrefecturaConsiliul JudeteanFonduri Sapard